Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 7: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 2: «Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ»

Δράση 7: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 2: «Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ» για ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις»

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 976