Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 8: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 3: «Εξυπηρέτηση πελατών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

Δράση 8: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 3: «Εξυπηρέτηση πελατών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» για ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις»

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 982