Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νοτίου Έβρου
Μοναστηρίου 13
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλ: 2310 530995, 2310 551289
Email: info@orthologismos.gr, asn.evrou@gmail.com

 

(*) Απαιτούμενα πεδία
eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 971