Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ......

Δείτε τα αποτελέσματα του 3ου φόρουμ......

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο .........

Δείτε τις παρουσιάσεις του Θεματικού εργαστηρίου......

Στο πλαίσιο της πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» που.........

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 996