Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Προφιλ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νοτίου Έβρου

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων (απασχόληση, δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και προτάσεις υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα) από τις ομάδες στόχου: Άνεργοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, δίνοντας έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους/ες, τις γυναίκες και τους νέους/ες με μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων (απασχόληση, δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και προτάσεις υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα) από τις ομάδες στόχου: Άνεργοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, δίνοντας έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους/ες, τις γυναίκες και τους νέους/ες με μικρή επαγγελματική εμπειρία.

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 969